Reform som gynnar de rika

Varför skall vi använda skattemedel till att städa hemma hos fullt friska och välbeställda när behoven av fler anställda inom vård och omsorg är så stora? skriver företrädare för vänsterpartiet med anledning av moderaternas förslag om så kallat Rutavdrag.

Med jämna mellanrum återkommer moderaternas förslag att subventionera hushållsnära tjänster. I kommunfullmäktige den 16 november är det dags igen. Argumenten och siffrorna bladas friskt men den viktigaste frågan lämnas obesvarad: Varför skall vi använda skattemedel till att städa hemma hos fullt friska och välbeställda när behoven av fler anställda inom vård och omsorg är så stora?
I moderaternas motion påstås att subventionerade hushållstjänster skulle skapa jobb, minska utnyttjandet av svart arbetskraft och ge ett stöd till barnfamiljer. Det finns svaga belägg för detta i de försök som genomförts i Danmark och i Finland.
I Danmark visade en utvärdering att de ”skapade” tjänsterna i realiteten innebar deltidsanställningar på cirka 16 timmar per vecka.Tvingas till anpassningUtvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige går mot fler timanställningar. Timanställningarna är ett av de stora problemen på dagens arbetsmarknad. De arbetande tvingas anpassa sig efter arbetsplatsen och inte tvärt om, vilket vore det rimliga. När vänsterpartiet vill hejda utvecklingen mot fler timanställningar och ofrivilliga deltidstjänster vill moderaterna påskynda denna genom skattesubventioner.
Det danska systemet genomgick flera förändringar, eftersom förslaget visade sig vara ineffektivt. Försöket i Danmark resulterade i att kommunerna tog mindre ansvar. Äldre människor i behov av hemtjänst hänvisades till det privata systemet vilket kostade staten upp emot en halv miljard danska kronor.
En utvärdering av det finska försöket presenterades tidigare i år av ett ekonomiskt forskningsinstitut på uppdrag av finska Arbetsministeriet. En sammanfattning återges i en rapport från Konjunkturinstitutet. Systemet har visat sig vara ett fiasko. Endast fem procent av hushållen nyttjade avdraget.
Det är de rika som har vunnit på det finska systemet. Höginkomsttagare, personer med över 360 000 kronor i årsinkomst, var kraftigt överrepresenterade bland dem som utnyttjade avdragen. Hälften av dem som köpt subventionerade tjänster uppgav att de skulle ha gjort det även om de inte var subventionerade. En bonus för dem som egentligen inte behövde den, således.Finska modellenEftersom moderaterna vill införa den finska modellen i Göteborg är det uppenbart att de vill införa ett system som främst de med årsinkomster över 360 000 kronor är betjänta av. Nu kommer moderaterna att hävda att subventionerna är till för alla. Vi ser med spänning fram mot räkneexemplen i fullmäktige när moderaterna skall visa hur även kommunalare, handelsanställda och städpersonal får råd med städhjälp hemma.
I den finska modellen beviljas skattesubventioner på allt från byggnads- och reparationsarbete och vård och omsorg till gårds- och trädgårdstjänster och hushållstjänster. Av köpen var hela 85 procent olika former av renoveringsarbeten, alltså ett slags permanent Rotbidrag. Moderaterna jämför i sin motion Rotavdraget (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) med ett Rutavdrag (renhållning, underhåll och tvätt) och visar därmed att man inte förstått poängen med Rotavdrag. Rot är tänkt som ett konjunkturinstrument i lågkonjunkturer.Dubbelt så mångaÅr 2003 kostade avdragen den finska staten 830 miljoner och kostnaden för de finska hushållen låg på runda 650 miljoner kronor. Detta gav, högt räknat, bara 3 000 jobb, endast 0,1-0,2 procent av sysselsättningen i Finland. För samma summa skulle man kunna anställa nästan dubbelt så många i offentlig sektor. Subventionsdelen för städning, vård och omsorg har bara skapat mellan 560 och 744 årsarbeten.
I motionen framhåller moderaterna att svarta jobb blir vita genom skattesubventioner. Vänsterpartiet menar att brott bekämpas genom förebyggande åtgärder och polisiärt arbete. Vilka andra kriminella element vill moderaterna belöna med lättare regler och subventioner? Skall notoriska fortkörare ges höjda hastighetsgränser och sänkta böter?
Skall ekobrottslingar ges sänkt skatt?
Vänsterpartiet har i motioner till riksdagen föreslagit åtgärder för att bekämpa ekonomisk brottslighet och straffa dem som utnyttjar papperslösa flyktingar till svartjobb.
Efter en snabb koll i telefonkatalogen och ett par telefonsamtal kan vi konstatera att det, i Göteborg, går att få städhjälp hemma till en timkostnad om 250-375 kronor. Det är något Göteborgs höginkomsttagare borde ha råd med om de förmår att uppskatta och värdera traditionellt kvinnodominerade yrken och kunskaper.
En verkligt feministisk politik innebär motsatsen till moderaternas politik. Arbetstiden förkortas, kvinnolönerna höjs, föräldraförsäkringen individualiseras, fler anställs inom äldreomsorgen och förskolan, könssegregationen av arbetsmarknaden bryts, deltidstjänster blir heltidstjänster och timanställningarna omvandlas till fasta tjänster.
Det är reformer som skulle underlätta för kvinnor i arbetslivet och för män att ta sitt ansvar i hemmet.
Kvinnors arbete skulle äntligen värderas korrekt.


Eva Olofsson
kommunalråd (v), Göteborg
Juhani Kivinen
ersättare i kommunstyrelsen (v), Göteborg
Lisa Oderstam


feministiskt ansvarig i distrikstyrelsen (v)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Arkiv