Negativ spiral måste växlas bort

Uddevalla måste återupprättas till den attraktiva kommun det är och får då inte längre förknippas med alla skandaler som hänt. För detta krävs att kommunen växlar bort från den negativa spiralen och det sker bäst med en föryngring bland de styrande. Och det är upp till Uddevallas väljare att se till att så blir fallet.

Det tidigare styret kan med lätthet förknippas med en kultur av maktfullkomlighet och arrogans där några få håller i trådarna och styr med hjälp av vänskapsband och andra personliga bindningar. Detta är fullt möjligt då kommunens innevånare mer eller mindre är exkluderade från insyn och påverkansmöjligheter. Detta har i sin förlängning medfört att allmänhetens förtroende för politiken och i synnerhet politiker har kraftigt underminerats. En sådan reaktion är fullt förståelig när de ledande politikerna inte klarat av de uppgifter och det uppdrag som väljarna givit dem. För hur kan det annars komma sig att den ena skandalen efter den andra har rullats upp i vår kommun.


 


Vänsterpartiet vill skapa den ärliga kommunen men nya, unga oskrivna kort i ledande ställningar utan bindningar som förhindrar dem att handla fritt. Vi vill skapa naturliga mötesplatser för Uddevallas kommuninnevånare där de även skall få möjlighet att träffa sina företrädare i kommunala nämnder och styrelser. Alla förtroendevalda i Uddevalla kommun skall stå till svars för sina ställningstaganden gentemot medborgarna under hela mandatperioden och inte enbart inför val.


 


Vänsterpartiet vill också skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar i kommunen bl a genom att minska barngrupperna på dagis samt klasserna i skolan. Vi ser också behovet av fler vuxna i skolan. Vi vill skapa forum i skolan där våra ungdomar på ett otvunget sätt kan träffa kommunala företrädare och ställa dem till svars för deras beslut, inte bara under valår utan under hela mandatperioden. För ungdomarna vill vi även hjälpa till med att skapa politiskt obundna nätverk för påverkan av kommunpolitiken. Dessutom vill vi ge ungdomsfullmäktige mer utrymme i den praktiska politiken.


Uddevalla kommuns ersättning vid feriepraktik är en av de lägsta i landet. Vänsterpartiet vill därför höja den rejält. Det skall vara motiverande att ha feriepraktik för ungdomarna och högre ersättning är ett sätt att uppnå detta. Dessutom vill vi anställa kommunala instruktörer/handledare då det i många fall kan vara avgörande för om små enmansföretag har möjlighet att ta hand om feriepraktikanter.


 


Kommunens anställda inom vård och omsorg drar fortfarande ett tungt lass efter -80 och -90 talets nedskärningar. Vi vill på sikt helt återupprätta deras arbetssituation samt ytterligare förbättra den. Genom att stegvis sänka heltidsmåttet kommer dessa kvinnor att få mer tid över till familj och andra intressen. Målet är naturligtvis 6 timmers arbetsdag, men det kan ta några år. Dock vill vi börja redan nu och sänka heltidsmåttet stegvis tills målet är nått. De anställda inom kommunens vård och omsorg kommer att orka med sitt slitsamma arbete bättre vilket kommer att ge utslag i siffrorna för arbetsrelaterade sjukskrivningar samt ge behov av nyanställningar. En ökad bemanning är nödvändigt på flera arbetsplatser och minimibemanning skall inte vara norm. Det krävs höjd bemanning för att kunna höja kvaliteten i arbetet. Vi vill även införa rätten till heltid för alla kommunanställda och göra deltidsarbete till en möjlighet.


 


Om du vill ha en ärligare politik och en godare kommun att leva och verka i, så säg detta genom din röst i kommunfullmäktigevalet i höst.


 


Rolf Henriksson


Vänsterpartiet Uddevalla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Arkiv