– Bekämpa så kallat hedersrelaterat våld utan stigmatisering!

”Imorgon är det fem år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Detta mord skakade om samhället ordentligt. Under de fem år som gått har viktiga och ibland häftiga diskussioner förts om unga kvinnors utsatthet. Men vi har inte bara talat. Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden, tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet, satsat 200 miljoner kronor på skyddat boende och på förebyggande insatser mot det patriarkala våld som uttrycks som så kallat hedersrelaterat våld.

 

Vi har också gett myndigheter i uppdrag att arbeta särskilt med dessa frågor. Till exempel har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla sina arbetsmetoder; Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket har fått i uppdrag att förbättra kunskapen inom rättsväsendet; Ungdomsstyrelsen har fått särskilda medel för att stödja självorganisering bland unga tjejer som är utsatta och Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag att stärka skolans arbete med såväl patriarkalt våld i stort och hedersrelaterat våld mer specifikt.

Vad tänker då den borgerliga regeringen göra? Hittills har det funnits skäl att känna en påtaglig oro för detta – inte minst med tanke på att nu ansvarig minister visat en utmärkande böjelse för att ladda denna fråga med diverse diffusa men tydligt diskriminerande förslag. Det har handlat om obligatoriska gynundersökningar och om åldersgräns för att bära huvudduk, för att nämna några exempel. I övrigt har Nyamko Sabuni inte visat något intresse för jämställdhetspolitik överhuvudtaget.

Detta kommer att spela roll för utformningen av regeringens insatser. För mäns våld mot kvinnor kan vare sig förklaras med social utsatthet, alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller med bristande integration. Även det våld som utövas av män med utländsk bakgrund gentemot kvinnor med utländsk bakgrund handlar om maktutövning. Även det så kallat hedersrelaterade våldet handlar om kontroll och om föreställningar om kön och sexualitet.

Detta innebär inte att det hedersrelaterade våldet inte finns, eller att det i sitt uttryck är precis samma sak som allt annat våld. Nej, denna form av patriarkalt våld som motiveras med försvar av "heder" är ett verkligt och mycket allvarligt problem. De som drabbas av detta våld har specifika erfarenheter som man måste lyssna på. Men att förminska det till en fråga om kultur leder inte någonstans.

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Om detta ska vara möjligt att uppnå måste alla som lever i Sverige omfattas. Stigmatisering av personer med utländsk bakgrund skapar inget skydd för de drabbade, och det är definitivt ingen bra utgångspunkt om man vill tillgodose alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett ursprung och kön.

Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för den ojämna maktordningen mellan könen. Det hedersrelaterade våldet är ett uttryck av detta våld och måste kraftfullt bekämpas."

Lasse Ohly

Inlagd av: Rolf Henriksson

Publicerat i Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv