Var finns barnen i majoritetens barnomsorg?

Har med stort intresse följt den nya majoritetens politik på avstånd då jag inte längre är aktiv inom kommunalpolitiken i Uddevalla. Jag har tagit del av deras förslag genom massmedia, och det är mer än en gång som jag höjt på ögonbrynen av häpnad. Är det bara av iver att förändra den politiska kartan eller av ren okunskap som det ena efter det andra mer stolliga förslag och uttalande kommer fram?

  

 

Det senaste uttalandet som gjort att jag inte längre bara kan sitta vid köksbordet och höja på ögonbrynen är förändringarna inom barnomsorgen. Allt ifrån det så kallade vårdnadsbidraget till privatisering av barnomsorgen. Inte med ett ord har jag läst något om hur dessa förändringar berör barnen! Är det för barnens bästa som man ska slå sönder den bästa och mest pålitliga miljön som barnen känner till utanför hemmet? Där det finns vuxna (förskollärare) som ser mig och följer min utveckling professionellt. Det som är viktigast för föräldrar som har sina barn inom barnomsorgen är tryggheten för det egna barnet; att man har bra pedagogik, små barngrupper och utbildad personal som ser mitt barn, så jag som förälder kan vara lugn när jag är på mitt arbete.

 

De som känner mig vet att jag inte är främmande för alternativa driftsformer så som föräldra- eller personalkooperativ, men den stora skillnaden är att jag vill att initiativen ska komma underifrån, från dem som vill ta över eller starta egna verksamheter och inte så som majoriteten i Uddevalla nu gör. Pekar med hela handen och kör raecet utifrån ett ovanför perspektiv, utan att tänka på varken barn, föräldrar eller personal.

 

Med dessa förslag som majoritet nu lagt fram så skapar man en oro bland föräldrar och personal och detta påverkar naturligtvis barnen negativt. Och att sen ha mage att föreslå att personalen på förskolorna skulle utföra andra tjänster så som tvätt och matlagning anser jag speglar ett stort förakt och okunskap för hur verksamheten på förskolorna bedrivs och för hur förskollärarna arbetssituation ser ut. Jag har inte hört ett ord om hur man vill att pedagogiken ska se ut eller hur man ska arbeta med att följa läroplanen för förskolan, för barnens bästa. Det finns ett beslut i barn och utbildningsnämnden att alla beslut ska fattas utifrån ett barnperspektiv. Hur väl förankrade är dessa förslag?

Men detta är kanske inte viktigt för majoriteten, utan det viktigaste verkar vara att slå sönder en väl fungerande verksamhet som speglas av mångfald, kreativitet och flexibilitet med en engagerad personalgrupp till kaos och chock istället.

 

Katarina Hansson (v) fd. Kommunalråd

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv