INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE STURE SVENNBERG

Situationen för brandmännen i Uddevalla kommun.

På grund av kommunchefen Ylva Runnström och kommunens personal chef Håkan Kragnert inte lyckas lösa konflikten på 6 månader så ställer jag denna interpellation.

Med tanke på Räddningstjänstens viktiga samhällsfunktion är det här något som måste tas på stort allvar.

Brandmännen själva oroas nu för Uddevalla kommuninvånares säkerhet på grund av det dåliga arbets klimatet.

I oktober skrev 31 anställda på räddningstjänsten på en protestlista som riktade stark kritik mot räddningschefen chefen Leif Larsson.

Mina frågor frågor är:

1.Tycker du det är lämpligt att räddningschefen Leif Larsson själv sitter med i flera utredningar som han själv är föremål för?

2. Stämmer det att de konsulter som anlitades för att få en lösning av problemen på brandstationen har ramavtal med kommunen?

3. Om ja. Vore det inte lämpligare att ha obundna konsulter?

4.Anser du att det är efter 6 månader rimligt att problemet inte är löst?

5.Vilka åtgärder tänker du vidta för att få slut på konflikten så att Uddevallas säkerhet kan garanteras?

6.Delar du kommunchefen Ylva Runnströms uttalande i ett pressmeddelande 12 december 2009.

Citat:
-Jag tycker det är olyckligt att kommunal väljer att gå ut i media under pågående process, istället för att invänta resultat av pågående arbete.

Ser fram emot Dina svar på åtgärder!

Med Kamratlig hälsning

Monika Selling
Gruppledare
Vänsterpartiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv