Vänsterpartiet Uddevalla

Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat.

Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995. Genom fondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.

 

http://fristadsfonden.se/

 

Nya friska tag

Efter ett långt uppehåll av hemsidans underhåll kommer nu nya friska tag både här på hemsidan (där den nya styrelsen och det nya kommunpolitiska programmet inom kort kommer presenteras) och på Uddevallas gator och torg. I kommunfullmäktige styr fortfarande borgarna och i samhället ser vi allt större klyftor. I Uddevalla har vi en ungdomsarbetslöshet på över 26%, varav de flesta står utanför a-kassan. Behovet av ett kämpande vänsterparti har aldrig vart större. Kom med i kampen för rättvisa, jämlikhet och solidaritet du också!

 

/Vänsterpartiet Uddevalla

Vänsterdagen i Uddevalla 31 Augusti 2010

 
 Talare:

11.00        Musik Dr.Sträng   http://www.myspace.com/drstrang

11.30        Lars-Olof Laxrot        

12.00        Musik Dr.Sträng        

12.30        Jan Alexandersson

13.00        Musik Dr.Sträng     

13.30        Wiwi-Anne Johansson 

14.00        Malin & Martin

14.30        Jesper Odelberg            

15.00        Malin & Martin

15.30        Sören Kviberg              

16.00        Malin & Martin

17.00        Lars Ohly                      

 

 

 Ohlys program:          15.00-15.30                Radio Väst

                                   15.30-16.15                Besök på Kaprifolhemmet

                                                                     Pressträff

                                   16.30-17.00                 Internationella gäster

                                   17.00-                         Tal på torget

För solidaritet och rättvisa i Uddevalla

Säger NEJ till vinstdrivande privatiseringar av verksamhet inom skola, vård och omsorg.      
Vi vill arbeta för ett solidariskt, rättvist och ekologiskt hållbart Uddevalla.

En barnomsorg för framtiden – nu 

Satsning på utbildning 

Satsa på våra unga 

Solidarisk och rättvis integration 

Bättre äldreomsorg  

Solidarisk och rättvis jämställdhet

  http://uddevalla.vansterpartiet.se/?page_id=419

1 Maj

Margretegärdeparken kl. 13.00  

Tal av  Wiwi-Anne Johansson Riksdagsledamot
Jan Alexandersson Regionen
Vänsterpartiet i Uddevalla Monika Selling
.Ung Vänster Amaya Campillay
………………….x…………..xx…...Musik Mikael Danielsson / Kungens Knektar
Arkiv