Vänsterpartiet Uddevalla

Insändaren om AB

Att bjuda in Alexander Bard till vår kommun var olämpligt av flera skäl

Han lever inte upp till samma värdegrund. Dels för sina uttalanden om kvinnor och dels för sitt politiska engagemang, menar debattörer.

Vänsterpartiet står för en feministisk och antirasistisk politik. Vi anser att Bard inte lever upp till samma värdegrund. Dels för sina uttalanden om kvinnor och dels för sitt politiska engagemang, sist i valet 2022 för partiet Medborgerlig samling. Vi ser inte alls att Bard skulle vara en inspiration för kommunstyrelseledamöterna i Uddevalla och vi är starkt emot att hans idéer sprids i vår kommun.

För Vänsterpartiet är mänskliga rättigheter en självklarhet och vi står upp för asylrätten. Det fanns tusentals andra lämpliga föreläsare att bjuda in för majoriteten SD, M, KD och UP men det gjordes inte. Det beklagar vi i Vänsterpartiet.

Dessutom var Bards föreläsning i sig en historiebeskrivning kantad av partiskhet och olämpliga inspel. Bland annat att kommunen borde ta emot invandrare ur en snävare kulturell och etnisk gruppering för att underlätta vår samhällsutveckling. Detta är något vi fasar att den nuvarande majoriteten låter sig inspireras av.

Kerstin Joelsson-Wallsby    David Höglund Velasquez

Kerstin Åkare                             Annette Frisk

Ulrika Lundström                      Mikael Svenn

Kommungruppen Vänsterpartiet Uddevalla

 

Kopiera länk