Kommunen

Våra politiker

Kommunfullmäktige 

  • David Höglund Velasques
  • Kerstin Joelsson-Wallsby
  • Kerstin Åkare
  • Annette Frisk

Ersättare

  • Ulrika Lundström
  • Mikael Svenn

Kommunfullmäktiges valberedning – Kerstin Joelsson-Wallsby

Kommunstyrelsen – David Höglund Velasques

Demokratiberedningen – Ulrika Lundström

 

Nämnder

Krisledningsnämnden – David Höglund Velasques

Barn och Utbildningsnämnden – Kerstin Åkare

Kultur och fritidsnämnden – Christer Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden – Kerstin Joelsson-Wallsby, ersättare

Socialnämnden – Mikael Svenn

Valnämnden – Annette Frisk

 

Bolag och stiftelser

Uddevalla Utecklings AB – David Höglund Velasques

Uddevalla Energi AB – Mikael  Svenn

Uddevalla Ominbus AB – Kerstin Åkare

Uddevalla Turism AB – Anya Wrigman

Uddevalla Vatten AB – Maria Lund, ersättare

Bostadsstiftelsen Uddevallahem – Kerstin Joelsson-Wallsby

Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond  – Ilir Kastrati

 

Övrigt

Vänortskommittén – Ulrika Lundström

Angelina Giovanella, ersättare

Vigselförättare – Annette Frisk

 

Kopiera länk