INTERPELLATION TILL BARN OCH UTBILDINGSNÄMNDENS ORFÖRANDE MAGNUS JACOBSSON

Hur dålig får en skattefinansierad pedagogisk verksamhet vara enligt Alliansen?


I tillsynsrapport en hos ett företag med dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg så rapporterar tjänstemännen om att verksamheten saknar leksaker, pedagogisktmaterial och säkerheten brister. Det finns inte heller pedagogisk dokumentation.
Först efter kommunens tillsyn är man villig åtgärda problem som att ge barnen leksaker. Hur länge har företagaren drivit verksamheten utan att reflektera över bristerna?
Bör inte privata aktörer följa barnkonventionen och som huvudman för en verksamhet se till barnens bästa och ta ansvar för verksamheten?
Ska hela ansvaret ligga på den anställda personalen i företaget och med en bortförklaring om att det handlar om segregering och olika kulturer?
Företaget Ljungskile utbildning saknar även kollektivavtal. När Alliansen säljer ut kommunala verksamheter som finansieras med våra gemensamma pengar bör då inte företaget ha ett kollektivavtal?
Trotts dessa brister så har alliansen fortfarande förtroende för huvudmannen. När brister förtroendet för de företagare som tar hand om våra barn med skattemedel som inkomst?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv