Vänsterpartiet Uddevalla

Vår förening 2024

Den 10 mars genomförde vi årets årsmöte.                                      Vi inledde med fika och avslutade med en italiensk bufé.

Till ny styrelse valdes följande personer

ordförande:   Kerstin Åkare

ledamöter:     Ulrika Lundström,                                                                                            Roland Larsson,                                                                                                Annette Frisk,                                                                                                    Britt Tyft.

Ersättare:       Bobban Petrovski,                                                                                            Rickard Joelsson-Wallsby

Revisor:           Kerstin Joelsson-Wallsby omval

ABF-ombud: Annette Frisk omval

Medlemsansvarig:   Ilir Kastrati 

Den föreslagna Vud Förslag Verksamhetsplanen för 2024 och Budgeten för 2024 antogs av årsmötet.

 

Kopiera länk