Vänsterpartiet Uddevalla

6-timmars arbetsdag

Vänsterpartiet i Uddevalla vill införa 6-timmars arbetsdag

Förkortad arbetstid möjliggör för människor att hitta en balans mellan arbete, familj och fritid med tillräcklig återhämtning.

I vår budget till kommunfullmäktige 2023 avsätter vi pengar till 6-timmars arbetsdag. Vi startar med en gruppbostad inom LSS och målet är att all verksamhet inom skola, vård och omsorg har en veckoarbetstid på 30 timmar.

Uddevalla kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare. En röst på Vänsterpartiet kommer leda till en större attraktion. Inte nog med att vi ska höja alla löner för anställda inom välfärdssektorn och anställa fler inom skola, vård och omsorg. Vi ska också premiera dem med allt vad de förtjänar, mer tid till familj och vänner till samma lön.

Vilka hjältar de är! Alla de människor som kämpar för andra, som hjälper våra barn att växa upp. Som kämpar för att våra äldre får en värdig ålderdom eller låter människor med funktionsnedsättningar vara en del av samhället. Tack till er, vårdbiträden, undersköterskor, stödassistenter och personliga assistenter. Tack till barnskötarna, förskolelärarna, elevassistenterna och lärarna. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, stödpedagoger och verksamhetspedagoger. Vi ska inte glömma er insats och vi ska göra det vi kan för att er vardag ska bli lite bättre.  Tack för att ni finns och glöm inte rösta den 11/9!

Kopiera länk