Medlemsmöte

Vi diskuterar PS förslag till nytt partiprogram och tar upp om vi har funderingar på motioner till kongressen i maj 2024. Sista dagen för att lämna in motioner är den 8 februari. Det nya partiprogrammet kommer finnas tillgängligt från slutet av november.